Dotace na hospodaření v lesích

Lesní práce – těžba a vyvážení dřeva, dotační poradenství v lesním hospodářství

Víme, jak je těžké se v aktuálním dotačním systému orientovat, proto Vám nabízíme svou pomoc při všech krocích, které je nutné podniknout pro získání dotací na váš les.

Zpracujeme za vás žádost a to včetně všech povinných příloh. Následně ji předložíme k posouzení, a dále Vám pomůžeme s realizací a vyhodnocením vašeho projektu. Aby jednotlivé kroky byly úspěšné, využíváme svých dosavadních a dlouholetých zkušeností s dotacemi.

Nabízíme vám kvalifikované zpracování projektové žádosti o získání příslušné dotace až po realizaci projektu.

Níže uvádíme jen některé z dotačních možnosti, na které můžete žádat. V případě zájmu o komplexní služby ve vašem lese vyřešení dotací, těžby, prodeje dříví, úklidu a následného zalesnění jsme vám plně k dispozici na uvedených kontaktech.

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Přeměna porostů náhradních dřevin

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Obnova lesních porostů po kalamitách

Zavádění preventivních opatření v lesích

Zalesňování a zakládání lesů

Lesnická infrastruktura

Adaptační strategie