Kontakt

Lesní práce – těžba a vyvážení dřeva, dotační poradenství v lesním hospodářství

Lesy Soukal s.r.o.

Korouhev 84
569 93

IČO: 03661717
DIČ: CZ03661717

www.lesysoukal.cz
E-mail: lesy.soukal@seznam.cz

Justin Soukal – Jednatel
tel.: 724 726 645

Zdeněk Soukal – Jednatel
tel.: 606 148 215

Ing. Josef Zavoral – Dotační poradce
tel.: 737 007 486

Ing. Aleš Erber – Odborný lesní hospodář obhospodařující lesy přírodě blízkým způsobem s důrazem na adaptaci lesů na klimatickou změnu
web.: www.aleserber.cz