Lesní služby

Lesní práce – těžba a vyvážení dřeva, dotační poradenství v lesním hospodářství

Provádíme prořezávky, výchovné probírky, podrostní těžbu, mýtní úmyslnou těžbu a zpracování kalamity.

K těžbě používáme klasickou ruční technologii, nebo technologii harvestorovou s harvestory značky VALMET 931, KOMATSU 951 a KOMATSU 941.1 K přibližování dříví používáme koně, nebo UKT ZETOR 7341, VALTRA N101. K vyvážení dřevní hmoty slouží vyvážecí soupravy značky VALMET 840.3, VALMET 840.3 s radlicí, VALMET 840.4, KOMATSU 855.1 a KOMATSU 865.

K dopravě dřeva a vyvážení používáme kolový traktor VALTRA N 121 s vyvážecím vlekem STS10T2HD a VALTRA N113 s vyvážecím vlekem PALMS.

K vyvážení klestu na výrobu energetické štěpky používáme vyvážecí soupravu VALMET 840.3 s radlicí.

Z pěstební činnost. Provádíme drcení ploch traktorem VALTRA N142 a lesní frézou Seppi Midiforst 175 a štěpkování klestu, zalesnění holin s dodáním sadebního materiálu, ožíná- ní a ošetření kultur proti okusu. Stavíme oplocenky.