Lesy Soukal s.r.o.

Lesní práce – těžba a vyvážení dřeva,

dotační poradenství v lesním hospodářství

O nás

Jak jsme vznikli?

LESY SOUKAL s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 34407 dne 29.prosince 2014. Lesní společnost LESY SOUKAL s.r.o. navazuje na činnost Sdružení fyzických osob Justina Soukala st., Justina Soukala ml. a Zdeňka Soukala, které v lesnických službách fungovalo od roku 1992. Jedná se o tradiční rodinnou firmu s letitými zkušenostmi v oboru lesnictví. Služby poskytujeme, jak drobným vlastníkům lesa, obcím, městům, ale i velkým odběratelům.

Co děláme?

Provádíme kompletní služby v lesnictví od pěstební činnosti, těžební práce ruční technologií nebo harvestorovou technologií, přibližování dříví, vyvážení dříví, vyvážení klestu k energetickým účelům, štěpkování klestu, prodej štěpky, prodej palivového dříví, drcení potěžebních zbytků rychloběžnou frézou, odvoz dřeva odvozní soupravou. Dále provádíme výkup dřevní hmoty od vlastníků lesa. Sídlo společnosti je v Korouhvi č.p. 84, okres Svitavy. Lesní služby provádíme po celé České republice, ale i v zahraničí např. na Slovensku.

Výkup dřeva a lesa

Obchodem se dřevem se naše rodinná firma zabývá již mnoho roků a máme s touto činností bohaté zkušenosti. Vykupujeme veškeré dříví, kulatinu, vlákninu jehličnatou i listnatou, vše po individuální domluvě s vlastníky lesa. Vykoupíme také lesní porosty, včetně pozemků.

Naše služby

Doprava

V dopravě dřeva poskytujeme služby vnitrostátní přepravy dříví po celé ČR, i mezinárodní přepravu dříví. K přepravě používáme odvozní soupravy Volvo FH 64R E6 540h s HNJ Epsilon 180Z + návěs na přepravu dřeva HS-NKT 33, Scania R520 + návěs na přepravu dřeva UMIKOV NC3, Tatra Phoenix T158 s HNJ Epsilon 180 Z + návěs na přepravu dřeva HS-NKT 33 a Tatra Phoenix T158 s HNJ Epsilon 120Z + přívěs na přepravu dřeva DOLL A3k.

Lesní služby

Provádíme prořezávky, výchovné probírky, podrostní těžbu, mýtní úmyslnou těžbu a zpracování kalamity. K těžbě používáme klasickou ruční technologii, nebo technologii harvestorovou s harvestory značky VALMET 931, KOMATSU 951 a KOMATSU 941.1 K přibližování dříví používáme koně, nebo UKT ZETOR 7341, VALTRA N101. K vyvážení dřevní hmoty slouží vyvážecí soupravy značky VALMET 840.3, VALMET 840.3 s radlicí, VALMET 840.4, KOMATSU 855.1 a KOMATSU 865. K dopravě dřeva a vyvážení používáme kolový traktor VALTRA N 121 s vyvážecím vlekem STS10T2HD a VALTRA N113 s vyvážecím vlekem PALMS. K vyvážení klestu na výrobu energetické štěpky používáme vyvážecí soupravu VALMET 840.3 s radlicí. Z pěstební činnost. Provádíme drcení ploch traktorem VALTRA N142 a lesní frézou Seppi Midiforst 175 a štěpkování klestu, zalesnění holin s dodáním sadebního materiálu, ožíná- ní a ošetření kultur proti okusu. Stavíme oplocenky.

Dotace na hospodaření v lesích

Víme, jak je těžké se v aktuálním dotačním systému orientovat, proto Vám nabízíme svou pomoc při všech krocích, které je nutné podniknout pro získání dotací na váš les. Zpracujeme za vás žádost a to včetně všech povinných příloh. Následně ji předložíme k posouzení, a dále Vám pomůžeme s realizací a vyhodnocením vašeho projektu. Aby jednotlivé kroky byly úspěšné, využíváme svých dosavadních a dlouholetých zkušeností s dotacemi. Nabízíme vám kvalifikované zpracování projektové žádosti o získání příslušné dotace až po realizaci projektu. Níže uvádíme jen některé z dotačních možnosti, na které můžete žádat. V případě zájmu o komplexní služby ve vašem lese vyřešení dotací, těžby, prodeje dříví, úklidu a následného zalesnění jsme vám plně k dispozici na uvedených kontaktech. Technika a technologie pro lesní hospodářství, přeměna porostů náhradních dřevin, investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, obnova lesních porostů po kalamitách, zavádění preventivních opatření v lesích, zalesňování a zakládání lesů, lesnická infrastruktura, adaptační strategie

Naše techika

Harvestor Komatsu 951
Harvestor Komatsu 941.1
Harvestor Valmet 931
Vyvážecí souprava Komatsu 865
Vyvážecí souprava Komatsu 855.1
Vyvážecí souprava Valmet 840.4
Vyvážecí souprava Valmet 840.3
Vyvážecí souprava Valmet 840.3 s radlicí
Valtra N101 + čelní nakladač Hauer XB 110 Bionic a dvoububnový naviják Krpan 2 x 8,5 EH
Valtra N101 + čelní nakladač Q55 a dvoububnový naviják Krpan 2 x 8,5 EH
Valtra N113 H5 + vyvážecí vlek PALMS 13U 4WD + naviják Krpan 5,5 FEH
Valtra N121 + vyvážecí vlek STS 10T2HD
Valtra N142 Direct s čelním nakladačem Hauer XB 110 Bionic a lesní frézou Seppi Midiforst 175
UKT Zetor 7341 SUPER, TURBO
TATRA PHOENIX T 158 s HNJ EPSILON 120Z + přívěs na přepravu dřeva DOLL A3k
Tatra Phoenix T158 s HNJ Epsilon 180 Z + návěs na přepravu dřeva HS-NKT 33
Volvo FH 64R E6 540h s HNJ Epsilon 180Z + návěs na přepravu dřeva HS-NKT 33
Scania R520 + návěs na přepravu dřeva UMIKOV NC3

Fotky a videa

Kontakt

Adresa

Lesy Soukal s.r.o.

Korouhev 84

569 93

IČO: 03661717
DIČ: CZ03661717

Email

lesy.soukal@seznam.cz

Justin Soukal – Jednatel

tel.: 724 726 645

Zdeněk Soukal – Jednatel

tel.: 606 148 215

Ing. Josef Zavoral – Dotační poradce

tel.: 737 007 486

Ing. Aleš Erber

Odborný lesní hospodář obhospodařující lesy přírodě blízkým způsobem s důrazem na adaptaci lesů na klimatickou změnu
web.: www.aleserber.cz

Přejít nahoru